§ 1 Algemeen

Deze “Algemene Voorwaarden Wijze Wezentjes” van Riverland Music Lab BV, (hierna „Wijze Wezentjes“, “wij” of “ons” genoemd) zijn van toepassing op elk aanbod van Wijze Wezentjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wijze Wezentjes en de klant (bedrijf of consument).

De weergave van onze producten in de online catalogus (webshop) alsook in nieuwsbrieven, catalogi en andere advertenties is niet bindend en onderhevig aan verandering. De vertegenwoordiging van onze producten in deze media vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot opgave van een offerte door de klant.

Wijze Wezentjes behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. Eventueel al gerealiseerde tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens Wijze Wezentjes zijn uitgesloten.

§ 2 Prijzen


Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.

§ 3 Wettelijk herroepingsrecht
Om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne zijn de Wijze Wezentjes producten niet geschikt om te worden teruggezonden. Het herroepingsrecht is daarom niet van kracht op onze producten.

Wijze Wezentjes Waardebonnen (Cadeaubonnen) kunnen niet worden geretourneerd.

§ 4 Disclaimer

De koper c.q. gebruiker van Wijze Wezentjes producten dient altijd voor aankopen en/of gebruik kennis te hebben genomen van onze Disclaimer.

§ 5 Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wijze Wezentjes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonachtig is of gevestigd is.

 § 6 Slotbepaling

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet.

Wijze Wezentjes

Postbus 87
3960 BB Wijk bij Duurstede

E-mail:  Klantenservice@WijzeWezentjes.nl

Kamer van Koophandel handelsregister: 64608336
BTW nummer:  NL8557 42203 B01